Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC PHƯƠNG

Địa chỉ: Xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà  Bùi Thị Thu Hiền – Chức vụ: Hiệu Trưởng